MOTTO

Vítám Vás na Cákalských stránkách...Zdravím všechny pravidelné i náhodné návštevníky mých osobních webových stránek. Zachycuji zde písmem a fotem svoje zážitky a poznatky z cest, okolní události, myšlenky a názory, trochu své i jiné historie.Věřím, že Vás tu na Cákalských stránkách něco z uvedených článků, zpráv nebo meditací zaujme a třeba i inspiruje...

LZT

Napište nám

jedinečnost okamžiku

S přibývajícími lety a zážitky se člověk častěji vrací, ať chce nebo ne, do minulosti. Nemyslím období, kdy se běh času zastavuje a začíná se žít ze vzpomínek na minulé události. Zpravidla bez nových podnětů, to je pak asi opravdu stáří. Vzpomínka na okamžik je jiná. Uvědomíme si ho nejsilněji až v momentě, kdy je jasné, že se už nezopakuje. Nebo i přes zřejmou obyčejnost a všednost je významný intenzitou, hloubkou prožitku. Jsou to stavy či situace, co patří často běžně do života. A najednou nejsou a zjišťujeme, že nebudou více. Nelze je navodit, vyvolat ani zopakovat, jsou pryč...

Většina dění kolem probíhá jakoby samozřejmě a v rytmu, který je ve způsobu života každého různým způsobem nastaven. Něco zažíváme častěji, jiné méně. Jsme obklopeni osobami a skupinami s různými poměry vzájemných vztahů. Zdálo by se, že vše běží samovolně a často až příliš všedně. Určitě tomu ale tak není. Skupina plná optimismu a energie se najednou nedokáže znovu sejít... Připravená cesta na kterou pro nemoc nemáš sílu vyrazit... Člověk, kterého jsme denně potkávali již není mezi námi... Pak dříve nebo později k uvědomění si jedinečnosti okamžiku musí dojít...

Schopnost intenzity vnímání se s lety prohlubuje. Uvědomujeme si, že mnohé všední kolem není prostě jen tak samosebou. Chůze pěšinou, kdy listí zvoní pod botami... Letní posezení na terase nad řekou... Dojmy z prožitého koncertu... Vítr co bere slova na dosaženém vrcholu... Stuha pěny za lodním trupem... Průzračně modrá obloha podbarvená mrazivým vzduchem... Všednost, obyčejnost, ale zkusme si uvědomit tu jedinečnost... Zachycení chvíle, okamžiku, pokolikáté stejné a přesto jedinečné. V takové chvíli uvědomění se vždy musím zastavit a ten okamžik se snažím zachytit, vnímat, znovu vyvolat a uložit do paměti....

 

LZT - únor 2009