MOTTO

Vítám Vás na Cákalských stránkách...Zdravím všechny pravidelné i náhodné návštevníky mých osobních webových stránek. Zachycuji zde písmem a fotem svoje zážitky a poznatky z cest, okolní události, myšlenky a názory, trochu své i jiné historie.Věřím, že Vás tu na Cákalských stránkách něco z uvedených článků, zpráv nebo meditací zaujme a třeba i inspiruje...

LZT

Napište nám

společnost KZT

Společnost KZT s.r.o. byla založena v roce 1993 společníky Zdeňkem Krupičkou a Ladislavem Ziglerem. Její vlastnictví trvá takto v nezměněné podobě dodnes. Hlavním záměrem byla od počátku snaha provádět ucelené stavební objekty i celé stavby inženýrského charakteru. Činnost byla zahájena první zakázkou v lednu 1994. Během několika let se podařilo vybavit firmu slušným stavebně-mechanizačním potenciálem. Společnost měla kolem roku 2000 cca 15-18 stálých zaměstnanců ve stavbě, 7 rypadel a rýhovacích strojů, kolový nakladač, 6 různých nákladních silničních a terenních vozidel i pojízdnou dílnu. K tomu veškerou malou stavební mechanizaci a pomocné vybavení pro tři stavební skupiny. Vývoj vyvolal potřebu vlastního stavebního zázemí a opravárenství a tak se začalo s výstavbou vlastního areálu v Táboře - Čekanicích . Na ploše cca 3500 m2 byl v letech 1998-2000 vybudován vlastní areál pro stavební středisko. Stavební trh té doby tvořila především zakázka na odvodňování linií velkých potrubářských staveb, hektická výstavba optických kabelových sítí a různé plynofikace v obecní zástavbě. Zbytek potenciálu pak realizoval běžnou zemařskou činnost a demolice. Podařilo se získat i několik kompletních objektů zemních prací pro několikakilometrové linie plynovodů menších dimenzí a objektů HTU. Což je pro stavebně-mechanizační firmu asi ta nejatraktivnější záležitost...

V odobí po roce 2000 pak změna a pokles poptávky po uvedených druzích prací vedl ke vstupu dozakázky charakteru dopravního, t.j. místních komunikací a chodníků, opěrných zdí, kanalizačních a vodovodních řadů. Obtížnost uspět na takovém trhu obsazovaném v té době navíc ještě místními středisky firem nadnárodního charakteru, byla ovšem značná...

V lednu 2002 společnost zakoupila pomocí úvěru v té době nefungující objekt Administrativní budovy na Chýnovské ulici v Táboře. Čtyřpodlažní budova bývalého Okresního stavebního podniku s užitnou plochou místností téměř 1900 m2, s téměr stovkou místností. Během dvou roků se podařilo většinu prostor obsadit nájemníky. To byla těžká doba naplněná prací, investicemi dotovanými stavební činností, často na ekonomické hraně a velkým rizikem z možného neúspěchu. Teprve po třech letech provozu se ekonomický výsledek objektu podařilo stabilizovat do plusu. Vyšla zásadní počáteční strategie, rozdělit objekt na čtyři části. Postupně tak vznikly ke kancelářské administrativní části v roce 2003 ještě ubytovna s padesáti lůžky, provozovna pro lehkou výrobu v suterenu a největší oživení přineslo objektu zřízení samoobslužné denní jídelny...

V sezoně 2005 došlo z interních důvodů a důsledku obtížné situace na stavebním trhu ke zrušení stavebního střediska společnosti. Ze společnosti KZT s.r.o. se tak stala firma pouze s realitní činností, tedy pronájmem nebytových prostor. Hospodářský potenciál společnosti byl rozdělen do tří středisek. Administrativní budova - pronájem kancelářských prostor, provozovny a restaurace, dále Ubytovna KZT - ubytovací služby obsluhované vlastním personálem a provoz Dílny Čekanice, pronajatý cizím subjektům k výrobě, opravárenství a skladování.

Několik historických foto objektů KZT s.r.o. kolem roku 2003-2004...

Budova KZT na Chýnovské ulici v Táboře. Vlevo hlavní vstup do kancelářských prostor, uprostřed Jídelna (dnes Jídelna Silvia) a zcela vpravo dole vstup do Ubytovny KZT po venkovním ocelovém schodišti...

Areál Dílny Čekanice v průmyslové zoně byl první objekt, který v této lokalitě vznikl.....

Na snímcích dílenská hala v místní části Tábor - Čekanice a pohled na areál. Vlevo je vjezd do areálu Tagrea a.s. V okolí vystavěli v letech 2005-7 investoři dvě další výrobní provozovny...

LZT - duben 2008