MOTTO

Vítám Vás na Cákalských stránkách...Zdravím všechny pravidelné i náhodné návštevníky mých osobních webových stránek. Zachycuji zde písmem a fotem svoje zážitky a poznatky z cest, okolní události, myšlenky a názory, trochu své i jiné historie.Věřím, že Vás tu na Cákalských stránkách něco z uvedených článků, zpráv nebo meditací zaujme a třeba i inspiruje...

LZT

Napište nám

yachtmaster offshore / Velitel Jachty mořské plavby

Na zelený čtvrtek tohoto roku jsem zřejmě dosáhl vrcholu své jachtařské "odborné způsobilosti". Před zkušební komisí Českého námořního úřadu složil zkoušku v rozsahu požadovaném pro tzv. "oblast plavby B" nebo také "High sea" a stal se "Yachtmaster offshore", neboli velitel jachty mořské plavby. Získaný průkaz opravňuje k vedení jachty do 24 metrů délky do vzdálenosti 200 NM (námořních mil) od linie pobřeží včetně vod přílivových. Motivace jasná, věřím, že vynaložené hodiny studia požadovaných předmětů se vrátí v dalších zážitcích. Radost z dosaženého byla tentokrát opravdu intenzivní...

Náležitostí ke splnění pro postup výš je více a poskládat je, také chvíli trvá. Komis požaduje doložení minima uplutých 2500 NM, z toho 1000 NM jako samostatný jachetní kapitán pobřežní plavby. Myslím, že je navíc dobré k tomu také tak nějak sám sobě uvnitř dozrát. Což bude asi dost individuální. "Študent námořničiny" se musí také mnohou teorií probrat a stěžejní je samozřejmě námořní navigace. Příklady a zase příklady. Kdo vypočte, uspěl. Je to především plavba v proudech mořských a přílivové vjezdy příp. podjezdy do přístavů. Také třeba zhotovení deviační tabulky plavidla, raději více způsoby, určování polohy z nesoučasných náměrů na jediný bod a samozřejmě vše, co se požaduje pro plavbu pobřežní a běžnou terestrickou navigaci. Vydání oprávnění je navíc podmíněno získáním průkazu vydávaného ČTÚ (Český. telekomunikační úřad). Pro stupeň B je navíc třeba "upgrade" na tzv. Všeobecný radiotelefonista námořní pohyblivé služby... Krásný název, že ano...

Ostatní předměty jsou již pak víceméně pro různá jachetní oprávnění společné. Protože kdo už se jednou sám na moře odváží, musí znát, aspoň teoeticky vše, co platí pro plavbu pobřežní, mořskou nebo oceánskou. Základy všech manévrů a dovedností, jako chování v bouři, vyproštění příp. opuštění plavidla nebo muž přes palubu... K tomu mezinárodní pravidla COLREG (Collision regulations), se všemi variantami pravidel předností, znaků, světel a zvukových signálů. A že jich je... System IALA zase popisuje rozdílné zony značení plavebních oblastí ve světě, tedy majákový system značení vodních cest. K tomu právo námořní, také celkem zajímavé věci. A jsme u "nauky plavební", tzv. nautiky. Tam je toho nejvíc a patří tam vše ostatní co se týká obsluhy plavidla a pohybu sním. Následují ještě meteorologie a nezbytné zdravotnické minimum. Sám sobě vizionářem počasí nad synoptickou mapou a lékařem v nouzi daleko od pobřeží. Námořní angličtina, můj "nejsilnější předmět", se od té konverzační trochu dost liší. Viz. třeba 60-ti stránkový mezinárodní "Marine Vocabulary"!!! V českých poměrech je AJ asi spíše na okraji pozornosti a myslím, že "naši kluci v akci na mořích" v ní proti jiným dovednostem budou celkově v průměru spíše slabší...

K dobru přidávám ještě dva vzorové navigační příklady.Podobné těm, které se počítají při zkoušce nad reálnou mapou a s reálnými tabulkami. Ty se uspořádáním často liší a dovednost zásadní je, vyzobat si z nich podstatné a především správné údaje vztažené ke konkrétnímu času a místu... No, někdy docela "monkey business"...

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Příklad: Plujete dne 10.6. 2012 v oblasti..... V 17.00 hod upřesníte polohu náměry na bod X a bod Y na pobřeží. (zakreslit správně a započíst odchylky!!!) Z této polohy plujete rychlostí 6 Kn do 19. hodin kursem kompasovým 240. (cestou samozřejmě 2 rozdílné proudy!!!) Vane vítr NE, drift odhadnete při síle větru na 10 stupňů. Pak se v rozhodnete pro plavbu do přístavu AB, jižní vjezd. Určete kurs kompasový pro třetí hodinu plavby a jaká bude vaše poloha ve 20 hodin??? Vítr se nezměnil, variace z mapy a deviační tabulka k dispozici...

2. Příklad: Jste vyvázáni u mola v přístavu ABC... Hloubky v mapě. Ponor lodi je 1,8 metru. V kolik hodin dne 11.7. 2011 můžete ráno vyplout z přístavu před HW (vysoká voda), aby jste měli minimální rezervu 0,5 metru vody pod kýlem.... (totéž se cvičí s výškou stěžně pod daným mostem vztaženým k přílivu nebo odlivu, což je ještě větší nervák...vyjde/nevyjde???) Mělčina nepustí dopředu, ale urazit stěžeň, to bych nechtěl zažít....

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tak to je "navigace" v praxi... Prima zábava na celou řadu dlouhých zimních večerů, u nás zvaných "námořní cvičení". V každém případě ale takové zopakování všeho po letech "z gruntu" není od věci. Hodnotil bych to dost pozitivně...

LZT - duben 2013