MOTTO

Vítám Vás na Cákalských stránkách...Zdravím všechny pravidelné i náhodné návštevníky mých osobních webových stránek. Zachycuji zde písmem a fotem svoje zážitky a poznatky z cest, okolní události, myšlenky a názory, trochu své i jiné historie.Věřím, že Vás tu na Cákalských stránkách něco z uvedených článků, zpráv nebo meditací zaujme a třeba i inspiruje...

LZT

Napište nám

lužická jezera - lausitzer seeland

Projekt rekultivace bývalé důlní oblasti v historické zemi Lužice - Lausitz, na pomezí Saska a Brandenburgu, dal vzniknout zatím rozporně vyjímečné jezerní oblasti Lausitzer Seeland. Lužická jezerní země. Těžba na většině vymezeného území skončila někdy kolem roku 1995 a od té se realizuje projekt obnovy. Jezer, tedy bývalých důlních jam je několik desítek. Jejich výčet a míry spolehlivě obsáhne moudrá Wikipedia pod heslem Lužická jezera. Oblast jezerní lze rozdělit na dvě hlavní části, První, východně od města Senftenberg a druhá na východ od města Hoyerswerda směrem k elektrárně Boxberg. Jinak za Lužické "hlavní město" platí samozřejmě výstavný historický Bautzen - Budyšín. Dvojjazyčná označení zeměpisná v této oblasti jsou na místě. V zemi žije národnostní menšina Lužických Srbů, údajně "nejmenší slovanský národ", v současnosti něco přes jeden milion příslušníků...

Přetvořit takto poznamenanou oblast do přírodního tvaru není ani pro bohaté Německo asi nic snadného. Navíc chybí to podstatné, dostatek vody k napuštění jezer. A poručit dešti nebývá jen tak. Zdrojnice Schwarze Elster a Spreeva nestíhají. Z dostupných materiálů v současnosti lehce nabydete dojmu, že se jede do hotového, ale zdaleka tomu tak není. V oblasti bylo údajně dokončeno nebo probíhá, mimo vlastní přírodní rekultivace ploch, asi třicet dalších stavebních projektů na zvýšení turistické atraktivity oblasti (následně některé ve foto). Jedno mají společné, architektonický futurismus se vším všudy, to určitě. Účelnost a využitelnost se teprve uvidí. Na jezerní oblast popsanou navazuje ještě tzv. Lausitzer Teichenlanschaft Lužický kraj rybníků. Tam už reálná příroda vypadá dost přesvědčivě. V každém případě roviny s vodními plochami jsou rájem cykloturistiky a také in-line bruslení. Mnoho z jezer má vlastní okružní trasy ve výborné kvalitě a významné délce, vzájemné propojení je bezchybně vymyšleno, spokojen bude určitě každý. S vodními trasami je to slabší, výstavba propojení jezer je rozběhlá, ale nežli zde vznikne významný revír, to si ještě počkáme...

Naše malá skupina si výše popsané užila především na několika okružních cyklovýletech. Tras je v okolí tolik možných, že nejvhodnější je až v akci improvizovat kudy a kam. Vodní turistika na jezerech sice nedopadla, ani ta motorová, ale nahradil ji zdařilý výlet do Dolnolužického Spreewaldu. Tam jsme dali lesní pádlovací okružní plavbu zčásti i v místech, kde jsme před lety zahajovali splutí střední Spreevy. A tak spolu s kvalitním bydlením v domcích ve Familienpark Grosskoschen to bylo odpovídající naplnění svátků májových, spojených tentokrát s významným výročím. Však to také bylo na návštěvnosti četných českých skupin poznat, protože Lužická jezera objevili především "naši bruslaři". Kulturně poznávací činnost také samozřejmě že byla. Replika slovanské pevnosti Slawenburg Raddusch nedaleko Callau, výstavné věžaté město Bautzen a rezervace Doobriger moos při závěrečné autoturistice napříč Lužickem...

Takhle to začíná u prvního křoví, je třeba si zvyknout a nic si z toho nedělat. Oni je jednou odstraní...

Futurismus na každém kroku. Rozhledna Landmarke Lausitzer Seeland. Dále kanál co zatím nikam nevede, ale jednou povede. K tomu domy plovoucí veleluxusní...

Plavba se v některých místech tváří opravdu dost vážně. Přístav na Geierswaldersee spolu s restaurací v majákové věži nad ním.. Cyklisté na nábřeží přístavu Senftenberg, co snad ani jako přístav nevypadá, jak je moderní "až moc"...

To krajina rybníků a bažin, to je jiná romantika...

Spreewa je na mnoha místech takto protipovodňově zhanobena a Schwarze Elster ještě víc. Ale je i pár míst, kde to vypadá docela normálně. Silueta elektrárny v Boxbergu. Kolem jezera bruslařská stezka dvacetikilometrová...

Romantika Spreewaldu je těžko napodobitelná.Lesní vodní turismus nabízí mnoho desítek kilometrů kanálů..

Rozhleden v rovině rovinaté je po okolí naštěstí dost.

Bautzen - Budyšín, město věží a výroby hořčice, je na turismus mastňácko - výletnický dobře připravené...

No uvidíme, jestli se najde záminka, za pár let Lausitzer Seeland zkontrolovat, jak postoupili...

LZT - květen 2015