MOTTO

Vítám Vás na Cákalských stránkách...Zdravím všechny pravidelné i náhodné návštevníky mých osobních webových stránek. Zachycuji zde písmem a fotem svoje zážitky a poznatky z cest, okolní události, myšlenky a názory, trochu své i jiné historie.Věřím, že Vás tu na Cákalských stránkách něco z uvedených článků, zpráv nebo meditací zaujme a třeba i inspiruje...

LZT

Napište nám

vodní motoráři na velkém labi

Velké a Malé Labe, tak označují a rozlišují říční plavci řeku Labe pod a nad soutokem v Mělníku. Tradiční posádka se tedy opět sešla, již poosmé v tuzemsku na kajutové jachtě. Tentokrát to byla M/Y ORCA, ocelová loď české výroby, provozovaná firmou Satrapa yachting. A tak jsme vypluli vstříc novým zážitkům, z vltavského přístavu Holešovice, směrem na Velké Labe...

Nádherné počasí posledního zářijového víkendu výrazně umocnilo celkový dojem z plavby na veliké řece. A také jsme měli po letech možnost posoudit, kam plavba v téhle destinaci za ta leta postoupila. Vodních motorářů (správně motoristů) na řece přibývá a lodní park se vzmáhá, to je jisté. Plavební vybavenost marin a úvazišť se výrazně zlepšuje, i když cizokrajný kanálový standard je ještě daleko. Řeka je díky obrovskému snížení provozu nákladní plavby klidná a působí čistým dojmem. Kde jsou ty časy chvaletické uhelné vodní cesty...

Takovým malým cílem naší cesty bylo doplout do Litoměřic, kde se zrovna, tak nějak plánovaně náhodou, konalo místní vinobraní. Tam jsme při sobotě nechyběli. I když proti loňskému mělnickému to byla jen taková "soft" akce. Dost zklamali i místní vinaři, až na ty žernosecké. Vinařská Morava je totálně smetla. Na litoměřickém ostrově probíhal souběžně hudební festival, takže hlučno bylo dosti. Loď jsme při neděli vraceli v Roudnici nad Labem, s příplatkem za "jednosměrnou cestu", ale stálo to za to. Možnosti charterování malých jachet jsou v téhle oblasti stále ještě téměř nulové. A tak jinak než z Prahy to nejde. Litoměřice, to je tedy dvoudenní plavba. Totéž platí i o Malém Labi, kde se nabízí 102 kilometrů vodní cesty až do Chvaletic. Velké Labe pak z Mělníka do Ústí nad Labem dává 69 kanalizovaných kilometrů řeky. Jachetním centrem je zde na Žernoseckém jezeře Marina Labe Píšťany. Závěr zprávy o stavu vodního motorismu a rekreační plavby na Velkém Labi tedy zní... Nebojte se, bude to dobrý...

Několik foto... Nejprve obrazy z Vltavy... 1.němečtí turisté plují do Prahy... 2.Kralupští motoráři v přístavu...3.hora Říp z Hořínského kanálu... 4.zámek Mělník z vody...

První noc nás hostil přístav Mělník. Mělnická Pšovka se nijak moc nezlepšila a je i po letech stále jedno z nejstrašnějších míst pro život v Česku... Elektrárna Horní Počaply...

Na Labi je všechno velké, např. zdymadlo ve Štětí... A jsme v Litoměřicích, úvaziště je v zátočině vpravo pod mostem...

Loď M/Y ORCA a posádka v akci...

Že je jachting náročný sport po všech stránkách, o tom je zbytečné diskutovat. Mr. cpt. LZT po výkonu ležící spící...

 

LZT - září 2011