MOTTO

Vítám Vás na Cákalských stránkách...Zdravím všechny pravidelné i náhodné návštevníky mých osobních webových stránek. Zachycuji zde písmem a fotem svoje zážitky a poznatky z cest, okolní události, myšlenky a názory, trochu své i jiné historie.Věřím, že Vás tu na Cákalských stránkách něco z uvedených článků, zpráv nebo meditací zaujme a třeba i inspiruje...

LZT

Napište nám

Český kras

V nedalekém okolí jako je Berounsko a Karlštejn si turista na skalní téma vcelku užije. Vápencové masivy českého krasu spolu se stepním charakterem některých porostů dávají kraji velmi zajímavý vzhled. A lokality, kde se tyto prvky zhušťují, to pak jsou skutečně krasomilná místa.

Koněpruské jeskyně jsou již v listopadu zavřené a začínají zas až v dubnu. V jejich nejbližším okolí stojí za návštěvu jednak naučná stezka lokality Zlatý kůň a potom výšlap k ostrohu Kotýz. Bohužel přiměřený okruh na celodenní tůru se dost těžko hledá. Lze jít ještě na Koukolovu horu, ale stejnou cestou zpět. Naučná stezka Zlatý kůň má dvě části a vede přes zajímavé lokality bývalých menších lomů sousedících s dnešním gigantickým velkolomem "Čertovy schody". Ten je vlastně rozlezlý všude a tak se lze pohybovat jen kolem jeho ohraničeného prostou. Na Kotýz se dojde po žluté značce podél severní části velkolomu, v plánu je již jeho rekultivace i s jezírkem. Dále pak k zajímavé Axamitově bráně. Ostroh Kotýz je místem, kde v dávných dobách bývalo hradiště kmenů, sídlících na českém území již v době předkeltské a během ní. Na letecké foto jeho nepřístupnost velmi vynikne. Strmé svahy a skály kolem dokola... V každém případě je toho na malém prostoru plno k vidění, přidá li se do programu jeskyně, je to zábava na celý den. Ovšem opět pozor, návštěvnicky tam bude v sezoně přeexponováno, tipuji že velmi... Prohlídku jeskyní jsme nahradili návštěvou muzea čekého krasu na berounském náměstí.

Propadlý strop jeskyně vytvořil to , co dnes se jmenuje Axamitova brána... Dále strmé skály ostrohu Kotýz a jeden z lomů na stezce Zlatý kůň, vidět je výstup z jeskyní...

Cestou k Berounu nachází se ještě nad Berounkou hradiště Tetín, založené v desátém století v časech knížat českých. Ve stejnojmenné obci, jež se prostírá na jeho původní ploše, toho moc k vidění není . Torzo hradu, kaple se hřbitovem, návštěvník si musí hodně domyslet a představit. Rozhodně však místo ve vztahu k počátkům českého státu významné. Od přírodní rezervace tetínských skal nelze mnoho očekávat, v podstatě jsou pro pochůzku nepřístupné.

Na svátek 17.listopad pak následuje celodenní výšlap velmi zajímavými místy přírodního parku Karlštejn. O deváté vyrážíme z obce Srbsko na Berounce údolím Bubovického potoka až k tzv. Bubovickým vodopádům. Voda nikde, potok na suchu, údajně teče vápencovým podložím...Přírodní scenerie krása krasomilná...

Kolem vrchu Doutnáč (lesostepní prales) pak k lokalitě Solivavovy lomy. V bývalých lomech občanské sdružení buduje skanzen povrchového a hlubinného dobývání. V sezoně je přístupný s průvodcem a lze jej projet i po kolejišti na upravených důlních vozíkách. Vypadá to, že většina díla je již vytvořena.

Z lomů pak přecházíme na Svatojánskou stezku z obce Svatý Jan pod Skalou. Vede ze vsi právě na onu dominantní skálu s křížem nad obcí. Následuje strmý sestup o nějakých snad dvěstě výškových metrů do údolí Kačáku, neboli správně říčky Loděnice. Hospoda ve vsi má chytře otevřeno až pozdě ve sváteční odpoledne. Turistů je na stezce vcelku dost, aspoň dojde na pečlivě namazané svačiny...

Kaňonem Kačáku je to k ústí do Berounky asi čtyři kilometry. Na skalní scenerie nasvícené odpoledním sluncem se dobře kouká. Přicházíme k soutoku s Berounkou a kousek proti proudu procházíme do lomů a skal Alkazar. Zazděné vstupy do štol jsou snad památkou na zahájení výstavby podzemí továrny z roku 1942, jak tehdy bylo ve třetí říši dobrým zvykem. Skálolezci na skalách trénují svůj um , Berounka si chladivě plyne do údolí a my podél ní uzavíráme okruh do Srbska...

 

LZT - listopad 2008